Thư mời tham gia chào giá chỉ định thầu Gói thầu " Kiểm định ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch trình độ Cao đẳng"