TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Sáng ngày 23/10/2018 tại Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng đã diễn ra buổi tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ phối hợp giữa Nhà trường với Trung tâm Tư vấn Đào tạo Công nghiệp và Thương mại  thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công thương.Toàn cảnh buổi tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế.

Với những hiểu biết và kiến thức sâu rộng PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc – Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân đã có những phân tích sâu sắc về Quan hệ thương mại Mỹ -Trung và tác động đến phát triển du lịch Việt Nam, từ đó, chỉ ra những cơ hội cũng như thách thức của ngành du lịch trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng về kinh tế và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau mà du lịch không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng đó.

PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc – Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân

Ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng nhà trường

cùng CB,GV,SV Nhà trường tại buổi tập huấn

Buổi tập huấn có sự tham dự của đông đảo cán bộ, giảng viên sinh viên nhà trường. Phát biểu kết thúc buổi tập huấn Ông Phạm Văn Long – Hiệu trưởng nhà trường nêu bật ý nghĩa của buổi tập huấn với việc nâng cao nhận thức cũng như sự hiểu biết về những vấn đề đang có sự ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực du lịch dịch vụ đòi hỏi phải có sự nhạy bén, linh hoạt trong tư duy, cách tiếp cận vấn đề.  Những kiến thức và sự am hiểu sâu rộng của PGS Nguyễn Thừa Lộc chính là những cơ sở, gợi ý quý báu cho việc phát triển nâng cao nhận thức năng lực cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường.

Hoàng Tú Ân

Một số hình ảnh được ghi tại buổi tập huấn:

 

Tham khảo thêm: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ DU LỊCH   -   http://hct.edu.vn/tin-tuc/cach-mang-cong-nghiep-40-va-du-lich