Quyết định, Tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng nghề quốc gia các nghề hướng dẫn du lịch, quản trị lữ hành, dịch vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn