Đào tạo

  • Nhờ chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tế

    Năm 2017, lần đầu, hệ trung cấp nghề trên địa bàn thành phố tuyển sinh đạt kết quả cao 202% so với kế hoạch năm. Đây là tín hiệu khả quan trong công tác dạy nghề. Nhiều chính sách khuyến khích...
  • HỌC CHẾ BIẾN MÓN ĂN CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

    Cô-Trò khoa CBMA bên những sản phẩm tốt nghiệp. Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu ăn uống cũng dần phát triển theo, người ta không còn phải ăn để sống mà là sống để ăn để...