THÔNG BÁO mới nhất ngày 09-6-2021 về mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022.

- Mức học phí đối với Hệ cao đẳng, liên thông năm học 2021-2022 vẫn thực hiện theo năm học 2020-2021 của Nghị định 86. 
- Hệ Cao đẳng 9+ (dành cho các thí sinh tốt nghiệp THCS) được miễn học phí học nghề.