Cập nhật chính sách tuyển sinh và đào tạo trình độ Cao đẳng 9+ (Dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS)

      Đầu tháng 5 năm 2021 Nhà trường cập nhật văn bản mới: "Dự thảo lần 2 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo" (áp dụng từ năm học 2021 – 2022). Cùng với các văn bản hiện hành về giáo dục nghề nghiệp:
- Công văn 2817/LĐTBXH-TCGDNN ngày 13/7/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS.
- Công văn 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo.
- Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy đinh về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.
Theo đó, đối tượng tốt nghiệp THCS vào học Hệ Cao đẳng 9+ có 2 sự lựa chọn sau:
1. Đối tượng 1: Học miễn phí
- Học trung cấp: thời gian: 2 năm; Bằng: Trung cấp chính quy.
- Học các môn văn hóa THPT: 6 môn (Toán, vật lý, hóa học, ngữ văn, lịch sử, địa lý) với thời lượng từ 1020 giờ đến 1260 giờ.
- Được học liên thông lên cao đẳng: thời gian học từ 1-1,5 năm; Bằng Cao đẳng chính quy.
- Được thực hiện các chính sách khác theo quy định của Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp.
2. Đối tượng 2: Đóng học phí
- Học trung cấp: thời gian: 2 năm; Bằng: Trung cấp chính quy; Học phí: 820.000đ/ tháng (Quy định thời điểm hiện tại).
- Học chương trình văn hóa THPT: Thi và lấy bằng tốt nghiệp THPT. Học phí: theo quy định của TP Hải Phòng.
- Được học liên thông lên cao đẳng, đại học.
- Được thực hiện các chính sách khác theo quy định của Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp.

- Link đăng ký xét tuyển, nhận tư vấn: https://forms.gle/CBhapcBXUzLThHho9

- Tải phiếu đăng ký học TẠI ĐÂY
 

Ban tuyển sinh