Thư chúc mừng nhân ngày 20/10 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng chúc một nửa HCT luôn thành công và hạnh phúc.