THÔNG BÁO: Xét tuyển Chương trình cao đẳng chất lượng cao năm 2020

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng xét tuyển Chương trình cao đẳng chất lượng cao năm 2020 cụ thể như sau:
1. Chuyên ngành đào tạo:
- Quản trị khách sạn
- Kỹ thuật chế biến món ăn
2. Thời gian đào tạo: 2,5 năm
3. Đối tượng:
Sinh viên đã trúng tuyển vào chương trình cao đẳng chính quy năm 2020 các chuyên ngành Quản trị khách sạn, Kỹ thuật chế biến món ăn.
4. Thời gian đăng ký: từ 14/12/2020 đến 18/12/2020
5. Tiêu chí xét tuyển: sử dụng 4 tiêu chí, tính theo thang điểm 10, cụ thể:
- Điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT:     x 50%
- Ý thức học tập tại Trường và tại doanh nghiệp:    x 30%
- Kết quả khảo sát tiếng Anh đầu vào:       x 10%
- Khả năng hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ:     x 10%
Căn cứ tổng điểm 4 tiêu chí trên, Nhà trường sẽ xét theo tổng điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu ở mục 1.
6. Lợi thế chương trình:
- Quy mô lớp học nhỏ: 16 sinh viên
- Phương pháp đào tạo: phương pháp luyện tay nghề cấp quốc gia và ASEAN
- Học phí: chỉ tương đương lớp cao đẳng chính quy
- Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở kế thừa chương trình đào tạo của Australia và CHLB Đức
- Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu được đào tạo chuyên sâu tại các nước Australia, CHLB Đức, Anh, Lugxembour, Malaysia, Bỉ,…
- Thời lượng thực hành trên 75%
- Nơi học thực tế: khách sạn 4 và 5 sao
- Chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ A2
7. Địa điểm tiếp nhận đăng ký: Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
- Trung tâm Truyền thông – Tư vấn hướng nghiệp
- Điện thoại:  0829.552.322;  0914.552.322; 0799.235.847