THÔNG BÁO: Về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID 19.