Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức vòng 1 của Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng