THÔNG BÁO: Lịch thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và điều hành du lịch nội địa và quốc tế năm 2020