THÔNG BÁO: HSSV tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới