Lễ ký kết hợp tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia giữa Trường Cao Đẳng Du Lịch Hải Phòng và Trường Cao Đẳng Du Lịch Đà Nẵng

 Nhằm tăng cường liên kết trong công tác tuyển sinh đánh giá kỹ năng nghề quốc gia các nghề du lịch, sáng 04/12/2020, Trường Cao Đẳng Du Lịch Hải Phòng cùng Trường Cao Đẳng Du Lịch Đà Nẵng tiến hành ký kết hợp tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng và Ông Nguyễn Duy Quang - Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Nội dung hợp tác:

1. Phối hợp truyền thông, tuyên truyền tuyển sinh, tạo dựng uy tín thương hiệu hai bên trong công tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia các nghề trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

2. Tư vấn cho thí sinh lựa chọn được đúng bậc đánh giá theo nghị định, thông tư hướng dẫn về đánh giá KNN Quốc gia.

3. Tư vấn cho thí sinh làm hồ sơ đăng ký đánh gia

4. Phối hợp tổ chức hoạt động chung giữa 2 đơn vị trong kỳ đánh giá.

Thỏa thuận hợp tác này là cơ sở tin cậy để hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm thiết lập hệ thống quản lý, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở Việt Nam.

Ngô Thủy- PCT HSSV