Hội nghị tổng kết Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng thành phố Hải Phòng năm học 2020 - 2021

    15 trường thuộc Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng thành phố Hải Phòng đã tiến hành hội nghị tổng kết vào ngày 01/10/2021 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng nhằm đánh giá việc thực hiện giao ước thi đua và kết quả thi đua năm học 2020-2021. Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố Hải Phòng lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 Toàn cảnh hội nghị tổng kết Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng

    Mặc dù trong năm học 2020 – 2021 chịu sự tác động của đại dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo các Trường, với tinh thần hưởng ứng các phong trào thi đua của cả nước, thành phố Hải Phòng nói chung và các phong trào thi đua của ngành Giáo dục đại học và ngành Giáo dục nghề nghiệp nói riêng, các trường đã chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid-19, tuyển  sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm định, phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất … đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và đạt các tiêu chí yêu cầu đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và đất nước.

Ông Phạm Văn Long, đại diện trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng - Trưởng khối thi đua năm học 2020-2021

 

    Tại Hội nghị tổng kết, đại biểu các Trường đã thảo luận sôi nổi, cùng chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới về công tác quản lý, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; chỉ ra những điểm mạnh của từng đơn vị và một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện để tiếp bước vào năm học mới 2021 - 2022; bên cạnh đó Khối thi đua cũng thống nhất những đề xuất với UBND thành phố nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các trường.

    Thông qua Hội nghị, sự gắn kết hợp tác giữa các đơn vị ngày càng khăng khít, cải thiện mối quan hệ đối tác sẵn có, sự chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay chính là những bài học quý báu để hoạt động giáo dục đào tạo của mỗi nhà trường nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung tiếp tục phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại.