Hội nghị ký Giao ước thi đua năm học 2023-2024 Khối các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

      Nhằm khuyến khích, tạo động lực cho việc phát triển hệ thống GDNN tại Hải Phòng, chiều ngày 04/01/2024, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng với vai trò khối phó Khối thi đua đã tham gia Hội nghị Ký Giao ước thi đua năm học 2023-2024 tại Trường Cao đẳng kinh tế- Kỹ thuật Bắc Bộ. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban thi đua khen thưởng thành phố và đại diện Ban Giám hiệu của 10 cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Toàn cảnh Hội nghị

      Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng là trường trọng điểm quốc gia, đào tạo cấp độ quốc tế thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn tham gia tích cực trong các phong trào thi đua của Thành phố Hải Phòng đề ra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho thành phố nói riêng và các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc nói chung.

Bà Mai Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và phát biểu tại Hội nghị

      Hội nghị đã tổng kết, đánh giá hoạt động trong năm học 2022 – 2023, các đơn vị trong Khối thi đua đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn diện 07 nội dung trong Giao ước thi đua và một số chỉ tiêu phấn đấu đối với mỗi trường: Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác tuyển sinh và đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, công tác HSSV, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, nhà giáo....

      Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đã vinh dự được đánh giá là một trong ba cơ sở GDNN đạt thành tích “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2022-2023” và nhận bằng khen từ UBND thành phố Hải Phòng.


Bà Mai Thị Huệ- Phó Hiệu trưởng nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

      Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thảo luận về các hoạt động của khối trong năm học tới như tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nâng cao tỷ lệ cán bộ, giảng viên tham gia các hoạt động khoa học công nghệ, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác đào tạo, cung ứng nhân lực, lao động chất lượng cao.... đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.

Hội nghị cũng đã nhất trí thông qua các nội dung trong giao ước thi đua, chương trình hoạt động trong và tiến hành ký giao ước thi đua năm học 2023-2024.

Đại diện các Nhà trường thực hiện Ký Giao ước thi đua năm học 2023-2024

Phòng Công tác HSSV