Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023

      Ngày 16 tháng 01 năm 2023 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động. Diễn đàn hội nghị là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, viên chức người lao động tham gia vào quản lý, xây dựng Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động

      Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động tài chính, Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2022, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022. Hội nghị đã thảo luận tham gia ý kiến đóng góp của CB, VC, NLĐ bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường năm 2023.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng- Ông Phạm Văn Long phát biểu tại Hội nghị

Bà Bùi Thị Lan- Giảng Viên Khoa Quản trị Khách sạn, Nhà hàng báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022

      Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám hiệu, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Hiệu trưởng đã đưa Nhà trường vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoàn thành kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, tuyển sinh trình độ đào tạo cao đẳng và  trung cấp đạt chỉ tiêu đề ra, hoàn thành nhiều khóa đánh giá kỹ năng nghề, triển khai chiến lược phát triển trường giai đoạn 2022-2026. Đặc biệt, năm học 2021-2022 Nhà trường được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua cho đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác và tặng bằng khen cho tập thể xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua Học sinh, sinh viên học tập, làm theo lời Bác giai đoạn 2019-2022; Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho Công đoàn trường có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022; Trung ương Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho Đoàn Thanh niên trường có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022.

Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận tại Hội nghị

      Sau khi thảo luận, hội nghị thống nhất quyết nghị các nội dung định hướng phát triển Nhà trường trong năm 2023, trong đó tiêu biểu là tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến năm 2030 và các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2023, cụ thể:

- Thực hiện tốt các chỉ đạo của cơ quan chức năng về công phòng chống dịch bệnh Covid 19;

- Quyết liệt triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Chiến lược phát triển Trường;

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển đội ngũ cán bộ, nhà giáo, giáo viên thỉnh giảng, giảng viên danh dự tại doanh nghiệp;

- Quyết tâm tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu;

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo và bộ công cụ đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện, tổ chức đào tạo theo tích lũy tín chỉ; Ra mắt tập san nghiên cứu khoa học trong Quý I/2023;

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào tự học tập, rèn luyện trong cán bộ công chức cơ quan, tích cực trau dồi nghiệp vụ công tác;

- Thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  cuộc vận động cán bộ công chức với Ngày làm việc hiệu quả; hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện do thành phố và công đoàn cấp trên phát động.

Với sự nhất trí cao của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, tập thể Nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội đã đề ra./.

Một số hình ảnh về công tác khen thưởng:

Tin và ảnh: Phòng CTHSSV