Chương trình học bổng MM Mega Market Việt Nam

Chương trình học bổng của MM Mega Market Việt Nam dành cho sinh viên năm cuối

(K11 các chuyên ngành đào tạo Du lịch)

                                                      

1. Chi tiết học bổng

-   Học phí năm học cuối (tối đa không quá): 10.000.000 VNĐ/ sinh viên

-   Chi phí tài liệu học tập, đi lại,… : 2.000.000 VNĐ/ sinh viên

-   Số lượng sinh viên được nhận học bổng: 04 suất

-   Bồi dưỡng 03 khoá đào tạo kĩ năng mềm, tổng trị giá tương đương 6.000.000 VNĐ/sv

2. Điều kiện hưởng học bổng và cơ hội việc làm tại MM Mega Market

-  Kì thực tập thực tế tối thiểu 160 giờ tại các chi nhánh MM Mega Market Việt Nam

-  Cơ hội xét tuyển nhân viên chính thức, ký hợp đồng tối thiểu 01 năm tại các chi nhánh MM Mega Market Việt Nam

3.Tiêu chí xét tuyển sinh viên nhận học bổng

- Sinh viên năm cuối chương trình đào tạo, năm học 2021 – 2022;

-  Điểm trung bình học kỳ gần nhất trong năm học 2020 – 2021 đạt loại khá trở lên; Điểm rèn luyện đạt loại tốt  trở lên và chấp hành mọi quy chế của nhà trường;

-  Chưa nhận bất kỳ học bổng của các đơn vị tài trợ khác hoặc không dự định đi du học nước ngoài;

-  Sinh viên đồng ý với các điều khoản cam kết với công ty MM Mega Market.

4. Hồ sơ yêu cầu:

 -  Bản sao giấy chứng nhận kết quả học tập và rèn luyện có chứng nhận của nhà trường 

5. Các bước trao học bổng:

Ø  Trường gửi đề cử danh sách sinh viên

Ø  MM phỏng vấn và ký cam kết trao học bổng với các bạn sinh viên được chọn

Ø  Tiến hành chi trả học bổng & các hỗ trợ khác khi trường có giấy báo đóng tiền học phí.

Ø  Học phí được chuyển vào TK trường theo Thỏa thuận hợp tác trao học bổng, sau đó nhà trường chi trả cho sinh viên (trong trường hợp sinh viên đã đóng học phí) hoặc tiến hành trả thẳng vào khoản học phí cho sinh viên. Cả hai trường hợp đều cần có xác nhận chi trả học bổng có chữ ký sinh viên.

Ø  Các phần khác của học bổng, hai bên tiến hành bình thường theo thỏa thuận.

6. Kế hoạch trao học bổng:

- Hoàn tất việc ký thỏa thuận hợp tác và chốt danh sách sinh viên trước ngày 25/11/2021

- Trao học bổng trong tháng 12/2021.