Chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia- Sự khẳng định thương hiệu HCT

Ngày 02-6-2021 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng vinh dự được Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo các bậc trình độ kỹ năng 1,2,3 cho các nghề : Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn du lịch, Dịch vụ nhà hàng, Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), Lễ tân, Phục vụ buồng, Quản trị lữ hành.

Việc được cấp phép của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia là sự khẳng định thương hiệu, chất lượng của các ngành nghề mà Nhà trường đang đào tạo.