Thông báo về việc khảo sát trực tuyến thí điểm dạy và học tập online

Để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học online của thầy và trò trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động thí điểm đào tạo online. Mọi ý kiến đóng góp của sinh viên sẽ được đảm bảo bí mật. Các thông tin này sẽ được sử dụng dụng cho mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả dạy, học online. Rất mong sự đóng góp ý kiến của các sinh viên.
1.Thời gian thực hiện khảo sát:
- Từ thời điểm thông báo đến hết 17h30 ngày 13/4/2020.
2. Hướng dẫn khảo sát:
- Sinh viên truy cập website theo đường link sau: https://forms.gle/UJKkSt7YkLMtQQhPA
Sinh viên trả lời đầy đủ các câu hỏi khảo sát, sau đó ấn ‘submit’ -hoàn thành cuộc khảo sát.
3. Yêu cầu:
- 100% sinh viên tham gia khảo sát.
- Giáo viên chủ nhiệm đôn đốc lớp thực hiện khảo sát.
  Nhà Trường đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện khảo sát và đóng góp các ý kiến cá nhân để hoàn thiện hơn chất lượng dạy và học online.