THÔNG BÁO LỊCH THI NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH VÀ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ 2019