Thông báo lịch thi Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và Điều hành du lịch nội địa - quốc tế đợt 2 năm 2019