Hướng dẫn sử dụng phần mềm ZOOM MEETING học trực tuyến.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM MEETING
(ĐỐI VỚI SINH VIÊN)


Bước 1: Cài đặt chương trình
Cách 1. Cài đặt và sử dụng trên máy tính:
Thực hiện download file cài đặt của chương trình thông qua đường link sau:
https://zoom.us/support/download
Cách 2: Cài đặt và sử dụng trên điện thoại thông minh
Các em thực hiện vào App Store tìm với từ khoá Zoom Cloud Meeting

Chạy cài đặt ta sẽ có màn hình kết quả như sau:

Bước 2: Để tham gia vào giờ giảng em hãy nhấn vào Join a Meeting:

(giáo viên sẽ gửi ID, Password trước khi tiến hành giờ giảng)
- Tiến hành nhập ID vào ô nhập Enter meeting ID or personal link name
- Nhập tên của các em vào ô Your Name bên dưới
- Nhấn Join ta được màn hình yêu cầu nhập Password như sau:

Nhập Password và nhấn Join Meeting
Em hãy chờ kết nối vào lớp học.