CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trân trọng gửi đến các giảng viên, sinh viên, cán bộ công nhân viên Nhà trường Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 tại tab SINH VIÊN trên website của Nhà trường hoặc truy cập tại đây: http://hct.edu.vn/thoi-khoa-bieu. Các đơn vị, cá nhân căn cứ vào thời khóa biểu đã lập để chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian cho phù hợp. Mọi thắc mắc về chương trình kế hoạch đào tạo hãy liên hệ Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế để được giải đáp hoặc gọi số: 098246314 (Cô Giang) ; 0936929255 (Cô Hà) để được hỗ trợ.