Thời khóa biểu hệ Trung cấp tuần 25, kỳ 1 năm 2022-2023 từ ngày 16/1/2023 đến ngày 22/1/2023

Thời khóa biểu hệ Trung cấp tuần 25 kỳ 1 năm 2022-2023 từ ngày 16/1/2023 đến ngày 22/1/2023
Tải về: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon tkb_tuan_25_chuan_tc.xls102.5 KB