Thời khóa biểu hệ Trung cấp tuần 21, kỳ 1 năm 2023-2024 từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023

Thời khóa biểu hệ Trung cấp tuần 21 kỳ 1 năm 2023-2024 từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023
Tải về: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon tkb_tuan_21_chuan_-_copy-tc.xls54.5 KB