Tuyển dụng quản lý Lễ tân, quản lý Buồng phòng

Khách sạn 4 sao HTM do công ty Ourhome trực tiếp quản lý thuộc tập đoàn Ourhome Hàn Quốc. Dự kiến đi vào hoạt động tháng 1/2020 tuyển dụng các vị trí quản lý lễ tân, quản lý buồng phòng.
1. Quản lý Lễ tân
- Bắt đầu đi làm vào tháng 7/2019
- Mức lương từ 12-15 triệu
- Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc phó.
2. Quản lý Buồng phòng
- Bắt đầu đi làm vào tháng 8/2019
- Mức lương từ 11-14 triệu
- Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc phó.
-------------------------
Liên hệ:
Bùi Phương Liên
0795.20.12.89
HR Manager
Hotel - Ourhome Viet Nam

Đơn vị tuyển dụng: 
HTM KHÁCH SẠN HTM