Tuyển dụng nhân viên Nhà hàng, buồng phòng

 

Đơn vị tuyển dụng: 
TÀU DU LỊCH CAPELLA - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIETSTAR CRUISE