Tuyển dụng nhân viên điều hành tour

Đơn vị tuyển dụng: 
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Trường Anh