Tuyển dụng giám đốc điều hành, bộ phận bếp, buồng, bar, nhà hàng, lễ tân ....

Đơn vị tuyển dụng: 
Khách sạn The Tray Đồ Sơn