Tuyển dụng cán bộ truyền thông

Đơn vị tuyển dụng: 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG