Tuyển dụng các vị trí lễ tân, pha chế, bàn, bếp...

Khu nghỉ dưỡng Melia Ba Vì tuyển dụng nhiều vị trí: Lễ tân, bếp, bàn, pha chế....

Đơn vị tuyển dụng: 
Khu nghỉ dưỡng Melia Ba Vì