Tuyển dụng bếp trưởng, phụ bếp

-------Bếp tìm chủ -------------------
Nhà hàng Nam Hải Lê Thiện - An Dương cần tuyển dụng 01 bếp trưởng và 01 phụ bếp.
Thông tin chi tiết liên hệ theo số điện thoại 0936.357.231

Đơn vị tuyển dụng: 
Nhà hàng Nam Hải