Tân cử nhân rạng ngời trong ngày nhận bằng (Chương trình CĐ 9+: song song văn hóa THPT và chuyên môn nghề)