Sinh viên HCT tại Hội thi "Tìm kiếm sứ giả ẩm thực Hải Phòng- Mùa 4"