Phiếu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia

Download mẫu phiếu đăng ký đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia ở đường dẫn sau hoặc file cuối bài viết:

https://drive.google.com/file/d/1wO4ocglOSry4Qe3RbsUo2K5h6TYyt7or/view?usp=sharing

Tải về: 
AttachmentSize
File phieu_dang_ky_tham_du_dgknnqg.docx34.94 KB