Khách sạn 5 * tuyển nhân sự các vị trí ẩm thực, nhà hàng, tiền sảnh, bếp, kinh doanh...

Khách sạn 5* Dream Dragon Resort Đồ Sơn, địa chỉ: Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng cần tuyển nhân sự các vị trí ẩm thực, nhà hàng, tiền sảnh, bếp, kinh doanh...

Đơn vị tuyển dụng: 
Khách sạn 5* Dream Dragon Resort Đồ Sơn