Dream Dragon Resort tuyển dụng nhiều vị trí Bếp, Nhà hàng, Buồng phòng, Kinh doanh, Lễ tân...

Dream Dragon Resort - Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự.

Đơn vị tuyển dụng: 
Dream Dragon Resort