Đáp án môn Hóa học tất cả các mã đề kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa học full mã đề.

Mã đề 201:

Mã đề 202:

Mã đề 203:

Mã đề 204:

Mã đề 205:

Mã đề 206:

Mã đề 207:

Mã đề 208:

Mã đề 209:

Mã đề 210:

Mã đề 211:

Mã đề 212:

Mã đề 213:

Mã đề 214:

Mã đề 215:

Mã đề 216:

Mã đề 217:

Mã đề 218:

Mã đề 219:

Mã đề 220:

Mã đề 221:

Mã đề 222:

Mã đề 223:

Mã đề 224:

(Lưu ý: Đáp án trên chỉ mang tính chất tham khảo. Đáp án thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức sẽ được Bộ GD&ĐT công bố trong vài ngày tới).