Danh sách thí sinh tham dự kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành nghề Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ kỹ năng nghề bậc 2; Kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia ngày 21-23/11/2020