Đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề Quốc gia một trong quá trình chuẩn hóa lực lượng lao động theo khung trình độ Quốc gia

  Đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia (KNNQG) nhằm công nhận trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, không phân biệt người lao động đạt trình độ này thông qua các khóa đào tạo chính quy, phi chính quy hoặc do người lao động tự học tập, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc giúp tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
  Ở nước ta, quá trình chuẩn hóa lực lượng lao động theo khung trình độ KNNQG đã được triển khai từ hơn mười năm năm nay, là một xu thế đúng đắn và phù hợp với xu thế của các nước phát triển và đa số các quốc gia trên thế giới. Để khẳng định quá trình này, ngày 28/5/2020 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực hệ thống đánh giá, công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia, khuyến khích các doanh nghiệp công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương, tiền công người lao động dựa trên kỹ năng và năng lực hành nghề, tuyển dụng sử dụng người lao động có chứng chỉ KNNQG theo quy định.
  Đến nay Việt Nam đã có 193 nghề được xây dựng bộ tiêu chuẩn KNNQG, 96 nghề được xây dựng ngân hàng đề thi, đào tạo các cấp thẻ đánh giá viên cho hơn 1500 người, cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá cho hơn 49 tổ chức, tổ chức đánh giá cho hơn 62.000 lượt người.
Năm 2020, các nghề thuộc lĩnh vực Du lịch, khách sạn bắt đầu  đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG. Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng là một trong những trung tâm đánh giá đầu tiên về lĩnh vực Du lịch, Khách sạn trên toàn quốc theo quyết định số 09/BLĐTBXH- GCNHĐ ngày 09/7/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo các bậc trình độ kỹ năng 1,2,3 cho các nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn du lịch, Dịch vụ nhà hàng, Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm).

Trung tâm đáng giá kỹ năng nghề Quốc gia trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

  Việc được cấp phép của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia là sự khẳng định thương hiệu, chất lượng của các ngành nghề mà Nhà trường đang đào tạo. Nhà trường đã triển khai đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bắt đầu từ tháng 11năm 2020 theo đúng nghị định, thông tư hướng dẫn về việc đánh giá và cấp chứng chỉ KNNQG.
  Dưới đây là một số hình ảnh của các kỳ đánh giá của các  nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, Công nghệ thông tin (UDPM); Hướng dẫn du lịch, Dịch vụ nhà hàng  ở các bậc 1,2,3.

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia nghề: Hướng dẫn du lịch

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia nghề: Công nghệ thông tin

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia nghề: Dịch vụ nhà hàng


Nguồn: M.T.H