Clip đặc biệt đoạt ngôi quán quân cuộc thi "Bắt trend cùng HCT"