Quyết định phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học

Ngày 19/7/2017, Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Thành phố Hải Phòng - Ông Dương Ngọc Tuấn,  căn cứ Nghị định Số: 08/2014/NĐ- CP; căn cứ các quyết định: Số 2951/QĐ-UBND và Số 2848/ QĐ - UBND  của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng, đã ban hành quyết định Số: 217/QĐ- SKHCN, về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố; nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của thành phố Hải Phòng do Ths Phạm Văn Long – Hiệu trưởng Trường cao đẳng du lịch Hải Phòng làm chủ nhiệm đề tài.
Nội dung chính của quyết định tập trung vào việc phê duyệt thuyết minh, nhiệm vụ nghiên cứu, tên đề tài, chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì, mục tiêu khoa học của đề tài, nội dung và quy mô đề tài, sản phẩm khoa học, thời gian và kinh phí.
Trong bối cảnh các sản phẩm du lịch có sự chồng chéo, chưa tìm ra và khai thác được những sản phẩm du lịch thế mạnh và có tình đặc thù. Đề tài nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của thành phố Hải Phòng do Ths. Phạm Văn Long làm chủ nhiệm đề tài, không chỉ có ý nghĩa về cơ sở lý luận mà còn mang ý nghĩa thiết thực về thực tiễn. Đề tài đã đi đúng và trúng những hạn chế cũng như lấp đầy những khoảng trống trong nghiên cứu về sản phẩm du lịch Hải Phòng nói riêng và xây dựng sản phẩm du lịch của các địa phương trên toàn quốc nói chung. Chi tiết quyết định phê duyệt thuyết minh đề tài bạn có thể tham khảo file PDF kèm theo bài viết.

Hoàng Tú Ân (tổng hợp)