HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2018 - KHỐI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TRỰC THUỘC BỘ VHTT VÀ DL

 Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2018, Tại Hải Phòng, Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối các trường Cao đẳng, Trung cấp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018 đã chính thức được khai mạc trọng thể. Tham dự hội nghị có PGS. TS. Bùi Quang Hải - Phó Vụ Trưởng Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại diện lãnh đạo 14 trường Cao đẳng, Trung cấp; các cán bộ phụ trách và chuyên trách công tác thi đua khen thưởng của các trường.

Toàn cảnh Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018,
tại Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng

CHI TIẾT XEM TẠI: https://bvhttdl.gov.vn/bo-voi-cac-don-vi/-/asset_publisher/GrYCMqxyx2pI/content/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-thi-ua-khen-thuong-khoi-cac-truong-cao-ang-trung-cap-thuoc-bo-vhttdl-nam-2018