KHOA NGOẠI NGỮ

Ba trụ cột hình thành nên nguồn nhân lực chất lượng cao đã được xác định đó là KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - THÁI ĐỘ, Trong đó kỹ năng về ngoại ngữ được xem là yếu tố then chốt đối với những người làm công việc thuộc lĩnh vực du lịch dịch vụ. Khoa Ngoại ngữ  trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng vì thế không chỉ có nhiệm vụ đào tạo tiếng Anh cho các ngành đào tạo trong trường theo chương trình chuẩn quốc gia mà còn hướng đến một mục tiêu xa hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra  sâu rộng. Sự hội nhập chuyển giao các chương trình đào tạo quốc tế đang diễn ra ngày một mạnh mẽ hơn, để có một thế hệ sinh viên toàn cầu thì ngoại ngữ là một thành tố không thể thiếu trong tiến trình quốc tế hóa nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch dịch vụ.

Với đội ngũ giảng viên vững về chuyên môn, tâm huyết với công việc, Khoa ngoại ngữ trường CĐDL Hải Phòng đang cùng với nhà trường nỗ lực phấn đấu để đưa nhà trường trở thành một trong những trường trọng điểm đào tạo cấp độ quốc tế.