Tuyển sinh liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng liên kết với Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tuyển sinh liên thông trung cấp cao đẳng lên đại học  năm 2017 - Sinh viên HCT được miễn học chuyển đổi - chi tiết xin xem file thông báo kèm theo