Nghệ thuật gấp, tạo hình Thiên nga - Giảng viên: Phạm Thị Lan