Thời khóa biểu Tuần 22 ( Hệ cao đẳng + Hệ Trung cấp ), kỳ 1 năm 2023-2024 từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023

Tải về: 
AttachmentSize
File tkb_tuan_22_-_chuan.xlsx25.17 KB