Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ XI năm 2020 Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn ( Bậc 3)