Sinh viên GDNN xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 - ĐinhThị Hồng Hạnh