Giấy Chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

      Ngày 9-7-2020 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng vinh dự được Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo các bậc trình độ kỹ năng 1,2,3 cho các nghề : Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn du lịch, Dịch vụ nhà hàng, Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).

Việc được cấp phép của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia là sự khẳng định thương hiệu, chất lượng của các ngành nghề mà Nhà trường đang đào tạo. 

Link đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY.